Menu Close

Category: GBGB in Press

माहुलमधील पुनर्वासितांचे जीव धोक्यात

सन  २००४ नंतर मुंबई तील झोपडपट्ट्यांना नष्ट करण्याचे एक सत्रच सुरु झाले. २००३ मध्ये  मॅकिन्से एंड कंपनीने “व्हिजन मुंबई: ट्रांस्फोर्मिंग मुंबई टू वर्ल्ड-क्लास सिटी” हा…